Dokumenter

Her vil du finne alle filer vedrørende kjøp av tomt eller hytte hos Storgalten.
Alle filer er i PDF-format. Om du ikke har Adobe PDF-leser kan du laste den ned her.
For å laste ned filene trykker du høyre musklikk over filen og velg «lagre mål som…»

Last ned: Leveransebeskrivelse (Kommer snart)

Hva er en leveransebeskrivelse?

En gjennomgang av beskrivelsen har som mål å klargjøre hvilke materialer og tjenester som inngår i leveransen og hvordan boligen er bygd opp teknisk sett. Sammen med kontrakt, kontraktstegninger, målebrev, skjøte og andre vedlegg utgjør dette den endelige dokumentasjon på eiendommen med tilhørende bolig.

Endringer i leveransen fra denne generelle beskrivelse avtales på eget skjema ”Avtale om endringer” Beskrivelsen gjelder generelt for alle tomter og hyttetyper som er presentert. Ved endringer i leveransebeskrivelsen er det den med siste dato/signerte avtale som gjelder.

Last ned: Tomteoversikt

Hva er en tomteoversikt?

Tomteoversikten gir deg oversikt over hvor de forskjellige tomtene er plassert iht. hverandre og til området rundt.

Last ned: Reguleringsplan

Hva er en reguleringsplan?

Reguleringsplan er en detaljplan bestående av saksframstilling, kart og tilhørende reguleringsbestemmelser. Planene avklarer utnytting og bruk av arealene de omfatter, og kan inneholde mange ulike reguleringsformål.

Målsettingen med reguleringsplanene ved å avklare arealbruk er å sikre brukerinteresser, verneinteresser, utbyggingsinteresser og estetiske hensyn. Gjennom planlegging skal det legges til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og for samfunnet.

Reguleringsplanene kan utarbeides både av offentlige instanser og av  private. Planene fremmes for politisk behandling av Plan- og bygningsetaten. Planvedtak blir i de fleste saker fattet av bystyret, men sakene kan ankes til høyere instans (fylkesmannen, departement).

 • Storgalten gir muligheter for:

  - Scooterkjøring i løype rett fra hytta
  - Skikjøring i de fantastiske Lyngsalpene
  - Isfiske, havfiske og fiske i ferskvann
  - Jakt på privat område, over 3000 mål
  - Fjellvandring/hiking i unike omgivelser
  - Flotte forhold for sopp og-bærplukking
  - Leie servicehus for ekstra sengeplasser
  - Leie hester til turridning i skog og fjell
  - Skigåing i merket løype
  - Mulighet for båtplass

 • Siste nytt